วิสัยทัศน์และสโลแกนของศักยภาพ

สโลแกนของเราคือ“มีศักยภาพ ซื่อสัตย์ ชัดเจน ถูกต้อง ว่องไว โปร่งใส ตรวจสอบได้

บริษัท ศักยภาพกฏหมายและธุรกิจ จำกัดและพนักงานในองค์กรทุกคน เป็นตัวกลางประสานในการเจรจาระหว่างลูกค้าและสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อเปิดให้ทั้งลูกค้าและคู่สัญญาได้มีโอกาสเคลียร์หนี้สินกันโดยสันติวิธี แล้วได้รับประโยชน์แก่ทั้ง 2ฝ่าย นี่คือความภาคภูมิใจของเรา