บริษัท ศักยภาพกฏหมายและธุรกิจ จำกัด ได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2542 จนถึงปัจจุบัน ให้บริการทางกฎหมายให้แก่ธนาคาร สถาบันการเงิน บริษัทเอกชน และบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานทางด้านทวงถาม เร่งรัดจัดเก็บหนี้ งานทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อคืน ตลอดจนการฟ้องร้อง ดำเนินคดีและงานสืบทรัพย์ บังคับคดี เพื่อให้บรรดาลูกหนี้ที่ปฏิบัติผิดสัญญา ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ศักยภาพกฏหมายและธุรกิจ จำกัด

  • เราดำเนินธุรกิจให้บริการทางกฎหมายให้แก่ธนาคาร สถาบันการเงิน บริษัทเอกชน และบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานทางด้านทวงถาม เร่งรัดจัดเก็บหนี้ งานทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อคืน ตลอดจนการฟ้องร้อง ดำเนินคดีและงานสืบทรัพย์ บังคับคดี เพื่อให้บรรดาลูกหนี้ที่ปฏิบัติผิดสัญญา ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ผลงาน เกียรติประวัติ Our Portfilo ของเราด้านกฏหมาย ติดตามทวงหนี้ เร่งรัดหนี้ เรามีประสบการณ์หลายสิบปี จึงทำให้เรามีบุคลากรที่มากประสบการณ์ ทั้งคุณวุฒิ และวัยวุฒิ ที่เพียบพร้อมเป็นอย่างมาก

เราให้บริการ

งานด้านกฏหมาย

 เรายินดีให้บริการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายต่าง ๆ เช่น บริการ คดีแพ่ง, คดีอาญา เป็นต้น ด้วยทีมงานนักกฏหมายมืออาชีพที่มากประสบการณ์

งานให้บริการเจ้าหน้าที่ติดตามหนี้

เราให้บริการเจ้าหน้าที่โทรติดตามทวงหนี้ เร่งหนี้สินให้แก่ธนาคาร สถาบันการเงิน บริษัทเอกชน และบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานทางด้านทวงถาม เร่งรัดจัดเก็บหนี้ งานทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อคืนอย่างมีประสิทธิภาพ

งานด้านบังคับคดี

เราให้บริการงานด้านสืบทรัพย์ บังคับคดี เพื่อให้บรรดาลูกหนี้ที่ปฏิบัติผิดสัญญา ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม