สำนักงานกฏหมาย ศักยภาพกฏหมายและธุรกิจ

  • เราดำเนินธุรกิจให้บริการทางกฎหมายให้แก่ธนาคาร สถาบันการเงิน บริษัทเอกชน และบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานทางด้านทวงถาม เร่งรัดจัดเก็บหนี้ งานทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อคืน ตลอดจนการฟ้องร้อง ดำเนินคดีและงานสืบทรัพย์ บังคับคดี เพื่อให้บรรดาลูกหนี้ที่ปฏิบัติผิดสัญญา ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ผลงาน เกียรติประวัติ Our Portfilo ของเราด้านกฏหมาย ติดตามทวงหนี้ เร่งรัดหนี้ เรามีประสบการณ์หลายสิบปี จึงทำให้เรามีบุคลากรที่มากประสบการณ์ ทั้งคุณวุฒิ และวัยวุฒิ ที่เพียบพร้อมเป็นอย่างมาก

เราให้บริการ

งานด้านกฏหมาย

 เรายินดีให้บริการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายต่าง ๆ เช่น บริการ คดีแพ่ง, คดีอาญา เป็นต้น ด้วยทีมงานนักกฏหมายมืออาชีพที่มากประสบการณ์

งานให้บริการเจ้าหน้าที่ติดตามหนี้

เราให้บริการเจ้าหน้าที่โทรติดตามทวงหนี้ เร่งหนี้สินให้แก่ธนาคาร สถาบันการเงิน บริษัทเอกชน และบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานทางด้านทวงถาม เร่งรัดจัดเก็บหนี้ งานทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อคืนอย่างมีประสิทธิภาพ

งานด้านบังคับคดี

เราให้บริการงานด้านสืบทรัพย์ บังคับคดี เพื่อให้บรรดาลูกหนี้ที่ปฏิบัติผิดสัญญา ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม

งานด้านกฏหมาย

ฝ่ายกฏหมาย

งานด้านติดตามหนี้สิน

ฝ่ายให้บริการเจ้าหน้าที่โทรติดตามหนี้

งานด้านบังคับคดี

ฝ่ายบังคับคดี

ทำไมต้องใช้บริการเรา?

เรื่องกฏหมาย เราคือที่หนึ่ง

เรามีบุคลากรด้านกฏหมายที่มากประสบการณ์ ทั้งคุณวุฒิ และวัยวุฒิ ที่เพียบพร้อมเป็นอย่างมาก

เรื่องเจ้าหน้าที่ติดตามทวงหนี้ เราคือตัวจริง

เพราะมีเจ้าหน้าที่มีคุณภาพ และมีประสบการณ์งาน ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการติดตามทวงหนี้

เรื่องบังคับคดีประนอมหนี้ เรามีความใส่ใจ

เรานัดไกล่เกลี่ยระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ได้คุยกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่าย